Nytt beslut från EU-domstolen ger finska fackföreningar rätt att driva talan för utländska utstationerade arbetstagare utifrån finska kollektivavtal.
– Det är det största som hänt sedan Lavaldomen, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO. 

BYGGE AV KäRNKRAFTVERKEtt mål som varit uppe i EU-domstolen sedan i fjol har fått ett avslut. Det gäller de 186 polska elektriker som jobbat på kärnkraftverksbygget Olkiluoto i  i Finland. När de fick veta att de fått mindre betalt än vad det finska avtalet föreskrev vände de sig till det finska facket för att få hjälp.

Det polska företaget stämde då till EU-domstolen och hänvisade till polsk lag och hävdade att de polska elektrikerna inte får överlåta sin lönefordran på någon annan, vilket innebär att facket inte får driva deras lönekrav. Dessutom ansåg det polska företaget att deras lön ska vara betydligt lägre, vilket Arbetet har skrivit om tidigare.

EU-domstolen har nu kommit med sitt beslut som går på fackens sida. Företag från ett annat europeiskt land måste följa kollektivavtalen i Finland så länge det inte står i strid med utstationeringsdirektivet. Det räcker inte att enbart betala den minsta avtalsbaserade lönen utan även andra avtalsvillkor måste följas.

Foto: Anders Wiklund

– Det är mycket glädjande att EU-domstolen flyttat fram sin position och nu går på arbetstagarnas sida, och inte enbart kapitalets. Vi får vänta och se vad detta får för effekter i Sverige men jag gissar att det kommer att ske ett antal prövningar i Europa som tar spjärn i den nya rättsuppfattningen, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

De 186 elektrikerna från Polen som arbetat i Finland har krävt sin arbetsgivare på 6,6 miljoner euro i uteblivna löner. I och med att EU-domstolen nu gett sitt utlåtande går fallet tillbaka till Satakunda tingsrätt i Finland där målet togs upp från allra första början.