En svensk toppjurist i EU-domstolen ifrågasätter kollektivavtalen. Det gör han i ett mål som handlar om fackets rätt att företräda utländska medlemmars lönekrav och vad som ingår i minimilönen för utländska arbetare.

– Det är förvånande och märkligt. Han kan ju inte vara ovetande om att kollektivavtal är den enda metoden i Sverige och andra länder, säger Kerstin Ahlberg, som forskar om arbetsrätt i EU vid Stockholms universitet och hon är också föreståndare för institutet för social civilrätt.

Det handlar om ett förslag till beslut för EU-domstolen från generaladvokat Nils Wahl. Han är en av nio generaladvokater och utsågs av den svenska regeringen 2011 till sitt uppdrag.

Målet gäller om det finska elektrikerfacket har rätt att driva polska elektrikers lönefordran och om hur stor deras lön ska vara och vilka delar som ska ingå i lönen.

Målet handlar inte om kollektivavtal, utan det är en fråga som Nils Wahl tar upp på eget bevåg och lägger in i beslutsförslaget. Han skriver att kollektivavtal som metod att fastställa löner är en omdebatterad företeelse.

– Det är en verklighetsfrämmande och felaktig beskrivning. I många länder är kollektivavtal det föredragna sättet att bestämma löner, säger Kerstin Ahlberg.

Hon befarar att ett sådant ifrågasättande av kollektivavtalen kan få betydelse i framtiden och det kan vara en vink åt andra att i domstolen pröva kollektivavtalsmetoden. Hon säger att EU-domstolen har svårt att förstå kollektiva rättigheter och att det kan vara ett skäl att skaffa en särskild arbetsdomstol i EU.

Målet handlar om 186 polska elektriker som jobbat på kärnkraftverksbygget i Olkiluoto i Finland. När de fick veta att de fått mindre betalt än vad det finska avtalet föreskrev vände de sig till det finska facket för att få hjälp. Det polska företaget stämde då till EU-domstolen och hänvisade till polsk lag och hävdade att de polska elektrikerna inte får överlåta sin lönefordran på någon annan, vilket innebär att facket inte får driva deras lönekrav. Dessutom anser det polska företaget att deras lön ska vara betydligt lägre.

I detta är den svenske generaladvokatens förslag mindre kontroversiellt. Han föreslår att finsk lag ska gälla när det gäller fackets rätt att driva lönekrav och han vill att det är Finland som ska avgöra vad som ingår i de utstationerade polska elektrikernas minimilön.

Arbetet har sökt Nils Wahl utan framgång.