Jag var i London förra helgen och där pågår en kulturdebatt om klass och representation. Arbetarlitteraturen, hävdas det, för en borttynande tillvaro och överklassen har tagit över de kreativa yrkena, säger man och pekar bland annat på de privatskoleutbildade skådespelarna Benedict Cumberbatch (The imitation game) och Eddie Redmayne (The theory of everything). Även här hemma puttrar debatten om kulturell gentrifiering, det vill säga att framför allt personer med priviligierad bakgrund kan utöva och ta del av kulturlivet.

Den utvecklingen gör mig rasande, och min förhoppning är att Arbetets kultursida ska vara en liten men vital motvikt.