KOMMENTAR I en debattartikel i Dagens Industri (26 januari) argumenterar Karin Svanborg-Sjövall och Lars Anders Johansson – som är vd för, respektive kulturansvarig vid, högertankesmedjan Timbro – för att det behövs fler humanister i näringslivet. Erfarenheter från ”kulturliv, akademi och humaniora” kan nämligen ”tillföra näringslivet viktiga insikter”, menar de.

timbroSamtidigt lyfter de dock ett varnande finger: Humanister ska, lika litet som kvinnor eller andra representanter för underrepresenterade grupper, kvoteras in, eftersom det skulle vara ett ”övergrepp på äganderätten”.

”Ingen annan än bolagets ägare ska avgöra vem som är lämplig att sitta i styrelsen”, skriver de.

Detta är intressant. Enligt Timbro fattar svenska företagsägare alltså beslut som är dåliga för näringslivet, bland annat genom att inte anställa humanister. Samtidigt betraktar man ägarnas rätt att fatta dessa beslut som helig.

Därmed ger Svanborg-Sjövall och Johansson en bra illustration till Marx tes att det privata ägandet av produktionsmedlen kan utgöra en boja för den ekonomiska utvecklingen.

Om det funnits fler humanister inom Timbro hade man kanske insett detta.

Magnus Nilsson