Närmare 25 000 unga varken arbetar eller studerar i Stockholm. För hela Sverige är siffran 117 000.

– Det är en katastrof, säger Bengt Sandberg, ordförande LO-distriktet i Stockholms län.

En ny rapport från LO visar att nära 9 procent av alla unga i Stockholms län mellan 16 och 25 år inte pluggar. De har dessutom inget jobb att gå till.

– Vart man än vänder sig ser man dessa ungdomar. Varje dag som går och en ung person tappar framtidstron är en katastrof, säger Bengt Sandberg på LO.

Rapporten bygger på siffror från 2012 som är de färskaste som går att få tag i. För Sverige som helhet är antalet unga utan jobb eller studier 117 000. Andelen har ökat sedan 2006 och Bengt Sandberg menar att det inte finns något som tyder på att det har minskat sedan 2012.

– Regeringen måste sätta ned foten. Nu görs ingenting. 90-dagarsgarantin var ett vallöfte och nu måste det levereras!

LO-distriktet i Stockholms län har dragit flera slutsatser i den senaste rapporten och lämnar en rad förslag på åtgärder som det vill se:

• Tidiga sociala investeringar.

• Obligatorisk gymnasieskola.

• Stärkt studie- och yrkesvägledning.

• Ökad samverkan mellan myndigheter.

• Bättre och starkare anställningsvillkor för unga.

• 90-dagars garanti (Ingen under 25 år ska vara arbetslös längre än 90 dagar innan de blir erbjudna jobb, studier eller praktikplats).