Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande. Foto: Leo Sellén

Hans-Olof Nilsson, Livs ordförande. Foto: Leo Sellén

Flera industrifack vill ha ett investeringsskydd i frihandelsavtalet TTIP som EU och USA förhandlar om. Men fackförbundet Livs är starkt emot ett sådant skydd.

– Det kallas investeringsskydd men skulle lika gärna kunna kallas kapitalistskydd, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

Igår skrev Arbetet om hur IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer tillsammans med arbetsgivarna gjorde ett utspel som handlar om att de vill ha ett investeringsskydd i frihandelsavtalet TTIP, som nu förhandlas fram mellan EU och USA.

Det har fått Livsmedelsarbetarförbundet, också ett industrifack, att reagera.

– Det är inte de globala kapitalisterna som behöver skyddas utan befolkningen i de länder som de investerar i, säger Hans-Olof Nilsson och förtydligar att Livs är emot ett investeringsskydd.

Han tillägger att det finns flera handelsavtal i världen som fungerar bra utan investerarskydd.

– I det största avtalet i världen – mellan Kina och USA – fungerar det bra utan investeringsskydd och då är ändå Kina en diktatur,

Hans-Olof Nilsson säger att en poäng med investeringsskydd kan vara att stater inte bara kan ta över, expropriera, företag. Enligt honom är det dock ytterst ovanligt att det görs, ”det skedde knappt ens under Sovjetunionens tid”.

– Det finns advokatfirmor i USA som endast lever på sånt här. Problemet är att gränserna hela tiden flyttas och till slut påverkar demokratiskt fattade beslut. Frågan man borde ställa sig är vem som kan råka illa ut av sådana här avtal, säger han.

I stället för ett investeringsskydd, som innebär att tvister mellan företag och stater löses i speciellt inrättade domstolar, vill Livs ordförande att tvister ska lösas på samma sätt som inom världshandelsorganisationen WTO.

– Där är det stater som stämmer stater, i stället för att enskilda företag går till domstol, säger Hans-Olof Nilsson.

För ett år sedan kom LO, TCO och Saco överens om en gemensam policy för hur de ska ställa sig till frihandelsavtalet.

Facken är positiva till ett frihandelsavtal mellan EU och USA. De tror att ekonomin kan främjas på båda sidorna av Atlanten och att jobben kan bli fler. De skriver dock att ett avtal ska värna om arbetstagarnas rättigheter och det politiska handlingsutrymmet.

I policyn står det också att svensk fackföreningsrörelse finner att vinsterna med ett investeringsskydd (ISDS) i ett handelsavtal sannolikt är minimala, men om ett sådant inrättas så måste det vara öppet, rättssäkert och inte inkräkta på demokratiskt fattade beslut.

I den gemensamma ståndpunkt som industriförbunden IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer delar med arbetsgivarna står det att de vill ha ett investeringsskydd. Företag och privatpersoner som drabbas av offentliga beslut ska kunna ges rätt till kompensation och prövningen ska vara snabb, kostnadseffektiv, öppen och rättssäker.

 

LÄS OCKSÅ

• Facken splittrade om investeringsskydd

• Frihandelsavtal närmar sig – men knäckfrågan är inte löst

• Demokratin kan hotas av nytt frihandelsavtal

• EU säger nej till investeringsskydd