LO. TCO och Saco gör upp om en gemensam syn på frihandelsavtalet mellan USA och EU. En farhåga är att investerare ska kunna stämma länder och sätta demokratiska beslut ur spel.

– Vi är generellt mycket positiva till frihandel. Vårt välstånd bygger på frihandel. Och frihandel är bra för sysselsättningen, säger Loa Brynjulfsdottir, som är chef för LO:s internationella enhet.

I måndags ställde sig LO-styrelsen bakom en policy. De tre centralorganisationerna har haft gemensamma diskussioner och förhoppningen är att Saco och TCO ska anta samma inställning som LO.

Frihandelsavtalet mellan EU och USA, som kallas TTIP, håller på att utarbetas länderna emellan. Tanken bakom de fackliga centralorganisationernas gemensamma policy är att kunna påverka den svenska regeringen och att påverka EU-kommissionen som ska ha ett öppet samråd om frihandelsavtalet.

Fackens största farhåga handlar om hur tvister ska lösas. Facken motsätter sig att reglerna utformas så att investerare kan stämma stater.

– Det kan få odemokratiska effekter, säger Loa Brynjulfsdottir.

Hon beskriver fackens invändning mot en tvistelösning som omfattar investerare och stater med ett tänkt exempel: Om Sverige förbjuder att privata företag ska kunna göra vinst på skolverksamhet skulle investerare i USA ändå kunna stämma Sverige och få skadestånd för uteblivna vinster. Och det skulle fungera odemokratiskt, enligt henne.

Loa Brynjulfsdottir säger att det räcker med en tvistelösningsmekanism som tar hand om konflikter mellan stater.

FAKTA

Samtalen mellan EU och USA om frihandelsavtalet Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) beräknas pågå i omgångar fram till slutet av 2014.

Genom att slopa tullar och byråkrati inom handeln räknar EU med att BNP höjs med 0,4 procent i EU och något mer i USA. EU-kommissionen räknar med att lönerna stiger med 0,5 procentenheter fram 2027 om det blir ett avtal.