Bild från Kriminalvårdens övervakningsfilm som visar Karen Gebreab och den intagne som en kort stund senare dödade henne. Foto: Polisens förundersökning

 

Det var inget arbetsmiljöbrott som ledde fram till att kriminalvårdaren mördades på häktet i Huddinge 2011. Tingsrätten frikänner de tre åtalade cheferna.

Det var i oktober 2011 som kriminalvårdaren Karen Gebreab mördades på häktet i Huddinge. Hon hade lämnats ensam med en intagen som attackerade henne. Den intagne dömdes för mord, men åklagaren ansåg att även tre dåvarande chefer på häktet gjort sig skyldiga till brott.

Cheferna hade inte gjort vad arbetsmiljölagen kräver för att förhindra arbetsolycksfall, ansåg åklagaren som bland annat pekade på brister i rutiner och information. Åklagaren väckte därför åtal för arbetsmiljöbrott, vilket Arbetet skrivit om vid flera tidigare tillfällen.

I dag kom domen från Södertörns tingsrätt och den friar cheferna helt ifrån ansvar. Även om lagen säger att arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall innebär det inte att arbetsgivaren alltid har brutit mot lagen om olyckor ändå inträffar, skriver rätten i domen.

– I stället krävs det att arbetsgivaren avvikit från vad som allmänt sett kan anses vara rimliga åtgärder för att en arbetsgivare ska anses ha brustit i sina skyldigheter, säger rådmannen Fredrik Nydén, som var rättens ordförande, i ett pressmeddelande.

Tingsrätten ansåg inte att åklagaren bevisat att häktet saknat sådana rimliga rutiner som man kan kräva av en arbetsgivare. Rätten ansåg inte heller att åklagarna kunnat visa att mordet sannolikt hade kunnat förhindras om åtgärderna de efterlyst hade funnits på plats.

Det var dock ingen enig rätt som friade de tre cheferna. Tre av domstolens sex ledamöter ansåg att två av cheferna borde ha dömts till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott.

Kammaråklagare Bo Lindgren vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljö som varit biträdande åklagare under rättegången säger till TT att domen är välskriven och innehåller de delar som skulle prövas. Han tror därför att det kommer att dröja innan kammaråklagare Aino Alhem kan besluta om ett eventuellt överklagande.

– Det här är en dom som får läsas flera gånger, säger Bo Lindgren.

Åklagaren har tre veckor på sig att fatta beslutet. Senast den 23 februari ska domen överklagas till hovrätten.

 

Läs också: