Företaget Södra Timber AB har delgivits misstanke om arbetsmiljöbrott i augusti 2013 då en 61-årig anläggningsarbetare omkom vid ett sågverk utanför Vetlanda. Företaget riskerar företagsbot om det fälls.

– Förundersökningen fortsätter och jag kan inte utesluta att enskilda personer eller andra företag delges misstanke, säger arbetsmiljöåklagare Jan Andersson till Dagens Arbete på nätet.

Vid olyckan föll en timmerstock ner från inmatningen till en bandtransportör och träffade anläggningsarbetaren som höll på att lägga asfalt. Han var anställd av ett asfaltbolag i Växjö.

Arbetsmiljöverket upptäckte vid en inspektion att det dagligen föll ned stockar från virkestransportören. Verket krävde åtgärder mot riskerna, med hot om vite på 100 000 kronor. Arbetsgivaren har därefter satt upp skärmväggar och staket för att öka säkerheten, enligt Dagens Arbete.