Vi läser allt färre tryckta tidningar – och tryckerier läggs ner. Men vi borde  utreda vad digitaliseringen får för följder för demokratin, skriver GS-ordföranden.

Förra fredagen kom beskedet att V-tab lägger ner Backatryckeriet i Göteborg. Beskedet följer på en rad andra nedläggningar av tidningstryckerier de senaste åren.
Det tryckta ordet för en ojämn kamp mot det digitaliserade samhället. Människors läsvanor förändras och allt färre ser den tryckta tidning­en som nödvändig för att hålla sig uppdaterade om vad som händer i samhället.

Den grafiska branschen är alls inte obekant med förändringar. Få branscher (om någon) har varit med om en så revolutionerande utveckling. 1980 hade Grafiska fackförbundet cirka 10 000 medlemmar på dagstidningsområdet, i dag har GS 1 500 medlemmar inom den branschen.

Så det är alltså ingen nyhet att branschen förändras. Teknisk utveckling är ett normaltillstånd på svensk arbetsmarknad och den grafiska branschen är absolut inget undantag.
Det finns dock ytterligare en dimension i denna fråga som stämmer till eftertanke. I efterdyningarna av det fruktansvärda attentatet mot Charlie Hebdo i Paris ökar efterfrågan på det tryckta ordet. Människor söker förklaring och fördjupning.

Man kan heller inte utesluta att den ökade efterfrågan speglar en manifestation för just det tryckta ordet som symbol för yttrandefrihet.

Vad har det då för betydelse om du läser en tryckt produkt eller hämtar information på nätet? I lördags (17 jan 2015) hade Dagens Nyheter ett sex­sidigt reportage om Raoul Wallenbergs livsöde. Det går naturligtvis att läsa det reportaget digitalt, men i dagens klicksamhälle är det lätt att hitta ett alternativ till att läsa en fördjupningsartikel.

Ett av de viktigaste måtten på framgång i dag är hur mycket dina reportage länkas till sociala medier. Dagens ungdomar får i hög utsträckning sin information på detta sätt. En normal scroll på Facebook kan alltså, beroende på din vänkrets, innehålla allt från roliga katter till artiklar från Fria tider eller Avpixlat. I den här miljön ska kvalificerad journalistik konkurrera.

Svensk fackföreningsrörelse har aldrig varit (och är inte nu heller) motståndare till teknisk utveckling. När det gäller pressens digitalisering rymmer frågan dock en djupare dimen­sion. Det handlar om vår demokrati och medborgarnas tillgång till kvalificerad samhällsinformation.

Med denna utgångspunkt borde det vara av nationellt intresse att utreda de långsiktiga konsekvenserna av digitaliseringens effekter på demokratin. Frågan är i vart fall för viktig för att bara klickas bort.

Per-Olof SjööPer-Olof Sjöö

förbunds­ordförande för GS