ingela
Sedan 2011 utbildar LO fackligt folk om främlingsfientlighet och integration och anlitar Expo för att utbilda skolungdomar. – Vi tror på vårt sätt attt arbeta på lång sikt, säger Ingela Edlund, LO:s andra ordförande. Foto: HENRIK MONTGOMERY

 

Dagens debatt handlar om att invandringen är för stor. I morgon kan debatten handla om att invandringen är för liten. Bara vården behöver nyanställa 225 000 människor på tio år. Arbetskraft blir en bristvara i allt fler länder.

– De invandrare som redan finns i Sverige kan bli en magnet för att få hit fler om det blir konkurrens om arbetskraften, säger Olof Åslund.

– De invandrare som redan finns i Sverige kan bli en magnet för att få hit fler om det blir konkurrens om arbetskraften, säger Olof Åslund.

– Det behövs mer folk. Konkurrensen om migranterna hårdnar. Vad händer när Kina och Brasilien blir invandringsländer? Det är en fråga vi inte alls har börjat diskutera, säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi och chef för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

”Sveriges största invandrarorganisationer”, LO, TCO och Saco, diskuterade integrationen på arbetsmarknaden i dag. Platsen var Mångkulturellt centrum i Botkyrka, en kommun med 89 000 invånare. Majoriteten är födda utomlands. I kommunen finns 150 nationaliteter som talar 100 språk.

LO, TCO och Saco organiserar någonstans runt en halv miljon utlandsfödda. Av dem är runt 300 000 med i LO.

– Integration är en facklig fråga, slår LO, TCO och Saco fast i ett gemensamt uttalande efter mötet och efterlyser snabbare vägar till jobb och försörjning för nyanlända och åtgärder mot diskriminering.

– Till syvende och sist handlar det fackliga löftet. Vi ska stå upp för alla oavsett var de är födda, vilka föräldrar de har eller när de kom in på den svenska arbetsmarknaden, säger Ingela Edlund, LO:s andra vice ordförande.

2011 startade LO-utbildningen ”Alla kan göra något”. Från början var ett syfte att förse förtroendevalda med motargument mot vardagsrasismen på arbetsplatserna. Nu anlitar LO också stiftelsen Expo för skolinformation om rasism och främlingsfientlighet.

Lönedumpning och arbetslöshet har blivit vardag i flera LO-branscher. Där har stödet för Sverigedemokraterna ökat.

Men facket är också en del av problemet och bidrar medvetet eller omedvetet till de strukturer som gör det svårare för att utrikes födda att få jobb. På den punkten ger forskningen klara besked.

– Vi har väldigt starka bevis för diskriminering på svensk arbetsmarknad, betonade Olof Åslund.

Samtidigt är det svårt att få gehör för att fler måste in på arbetsmarknaden. 400 000 är redan arbetslösa och 600 000 har osäkra jobb. Det gör det svårt att prata om integration.

– Vi behöver ordning och reda på arbetsmarknaden. Det har vi inte i dag, anser Ingela Edlund. Hon drar några av LO:s krav på regeringen:

• Full sysselsättning.

• Stopp för utnyttjandet av anställningar på visstid.

• Svenska kollektivavtal för alla på svensk arbetsmarknad.

Dessutom efterlyser hon snabba åtgärder för att få in folk på arbetsmarknaden, bättre utbildning och bättre omställning vid arbetslöshet.

– Vi hade ganska stora framgångar i valet med LO:s och Socialdemokraternas gemensamma tiopunktsprogram. Nu har det parlamentariska läget försenat tidtabellen, men vi tänker inte ge oss, understryker hon.