Skrota statens överskottsmål och satsa på bostadsbyggande och bättre infrastruktur, föreslår flera LO-förbund.

”Totalt handlar detta om investeringar i mångmiljardklassen”, skriver ordförandena i Målarna, Byggnads, Fastighetsanställdas förbund, Seko och Elektrikerna på Dagens Nyheters debattsida.

De vill öka investeringarna med 280 miljarder kronor under en tioårsperiod. Omkring 170 000 jobb skulle därmed kunna skapas, enligt deras beräkningar.

”Finansiering för detta investeringsprogram måste tas från flera olika källor, exempelvis skatter och lån”, skriver artikelförfattarna.

De hävdar dock att den faktiskt kostnaden skulle bli lägre, bland annat för att samhället slipper betala olika typer av ersättningar för arbetslöshet.

”Att investera för framtiden kommer att betalas tillbaka flera gånger om.”