Metallfacket i Tyskland kräver löneökningar på 5,5 procent nästa år. Helt orealistiskt, svarar arbetsgivarna. Nu förbereder sig IG Metall på strejk.

– Facket måste ta av sig det där rosaskimrande glasögonen och se verkligheten som den är. Vår ekonomi har tappat fart och situationen är oklar, kommenterar Angelique Renkhoff-Muecke, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen VBM, fackets bud.

För två dagar sedan drog förhandlingarna i gång. Det handlar om villkoren för 3,7 miljoner tyska arbetare inom metallindustrin och energisektorn.

Tysklands största fackförbund kräver en lönehöjning på 5,5 procent under ett 20 månader långt avtal. IG Metall vill också ha större satsningar på utbildning och arbetsmiljö samt förbättrade pensionsvillkor och villkor för deltidsanställda.

IG Metall har dessutom uppgett att fredsplikten löper ut den 28 januari och att ”februari kan bli en svår månad”.

Läget på den tyska arbetsmarknaden är just nu svårbedömt. Under tio år ökade reallönerna knappt något alls i Tyskland. De senaste åren har den trenden vänt. Det har slutits höga löneavtal. Både den förra och den nuvarande regeringen har sett en poäng med högre löner eftersom efterfrågan då ökar.

EU:s konflikt med Ryssland efter kriget i Ukraina och efterföljande handelssanktioner har dock drabbat den tyska ekonomin, vilket påverkar löneutrymmet.

Landet håller dessutom på att införa en lagstadgad minimilön på 8,5 euro per timme.

Minimilönen är en förändring som påverkar hela grunden för den tyska arbetsmarknaden. Tyskland har tidigare, precis som Sverige, inte haft någon lagstadgad minimilön. Villkoren har gjorts upp mellan parterna.

Det senaste årtiondet har tyska fack tappat många medlemmar. Förhandlingsstyrkan har minskat samtidigt som andelen låglönejobb ökat. Tyskland har i dag, relativt sett, störst andel låglönejobb i EU. Nästan var fjärde tysk anställd har en lön som ligger 60 procent under landets medianinkomst.

Mot bakgrund av det ändrade de tyska facken strategi för ett par år sedan och började kräva en minimilön,. Det blev ett viktigt krav för landets socialdemokrater som sedan förra året regerar tillsammans med Angela Merkels kristdemokrater.

Minimilönen ska fasas in men redan i år tros 3,7 miljoner anställda få höjda löner och 2017 blir det 4,7 miljoner.