Rättegången mot cheferna på häktet i Huddinge, där en kriminalvårdare mördades av en intagen, är nu avslutad. Dom väntas om två veckor.

I oktober 2011 mördades kriminalvårdaren Karen Gebreab på sitt jobb på häktet i Huddinge. Hon lämnades ensam med en intagen som misshandlade henne till döds. Den intagne dömdes sedan till livstids fängelse för mord.

Åklagaren anser dock att mordet hade kunnat undvikas om tre dåvarande chefer på häktet gjort vad de borde. Cheferna har åtalats för arbetsmiljöbrott och vållande till annans död.

– De åtalade har i sina roller som chefer brustit i sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen och det har i sin tur lett fram till att mordet kunnat inträffa, sade åklagaren Aino Alhem till Sekotidningen, när rättegången inleddes i Södertörns tingsrätt i december.

Enligt åklagaren har cheferna inte sett till så att de anställda hade säkra rutiner och uppdaterade instruktioner för arbetet. De har inte heller säkerställt att kriminalvårdarna fått information om de intagna på ett säkert och systematiskt sätt.

Försvarsadvokaterna hävdade dock under rättegången att rutinerna varit tillräckliga och att ingen av cheferna gjort något fel som lett fram till mordet, uppger Sekotidningen.

De ansåg i stället att det var misstag av enskilda anställda som gjorde att mordet kunde ske. Två andra kriminalvårdare missade till exempel att säga till en kollega att följa den intagne så att Karen Gebreab inte skulle ha blivit lämnad ensam.

I fredags avslutades rättegången där åklagaren yrkade på villkorliga domar och dagsböter för de tre cheferna. Domen meddelas den 2 februari.