Finland har gjort det, men Sverige vet ännu inte. I går skrev vårt grannland under ILO-konventionen som ger ett bättre skydd till hushållsarbetare. Den svenska regeringen tvekar, vilket LO är kritiska till.

I går skrev den finska ambassadören i Genève under en ILO-konvention som ska skydda hushållsarbetarna och ger bättre skydd och en möjlighet att organisera sig fackligt och kräva kollektivavtal.

Trots att frågan varit uppe i flera år är det ännu oklart om hur Sverige ska ställa sig till konventionen.

– Frågan bereds, svarar arbetsmarknadsdepartementet på frågan om Sverige överväger att också att ratificera ILO-konventionen.

Att den bereds betyder bara att frågan förbereds innan den ska tas upp i utskottet. När ett beslut kan tas är oklart. Den borgerliga regeringen sköt på frågan under flera år men när Socialdemokraterna och Miljöpartiet vann valet hoppades många fackliga att regeringen snabbt skulle fatta beslut om att skriva under konventionen. LO:s Oscar Ernerot är kritisk till regeringens agerande.

– Det har tagit allt för lång tid. Det är dessutom onödigt att bereda den. I det här fallet kan regeringen ratificera den ändå. Hur konventionen rimmar med EU-lagstiftningen kan man titta på i efterhand, säger han.

Det var i juni 2011 som FN-organet ILO antog konvention 189 och dess rekommendation 201 som ska ge ett bättre skydd för de som jobbar i andra människors hem. Bland annat innebär det att hushållsanställda ska ha möjligheter att organisera sig och att de får rätt att få sin lön utbetald minst en gång i månaden, rätt till veckovila samt rätt att slippa våld och kränkningar.

I dag finns det cirka 53 miljoner och då är inte alla barn som jobbar i hushåll runt om i världen inräknade. Över 80 procent av världens hushållsarbetare är kvinnor, enligt FN-organet ILO.

– Trots att konventionen inte påverkar den svenska arbetsmarknaden särskilt mycket så är det ändå värdefullt att ratificera den för att visa solidaritet, vilket kan göra en skillnad för arbetarna i till exempel Vietnam.

ILO

Internationella arbetsorganisationen grundades 1919 och är ett FN-organ där stater, fack och arbetsgivare möts för att skapa ett bra arbets¬liv i världen, bland annat genom konventioner. Genom att ratificera dessa förbinder sig länder att till exempel förbjuda slavarbete eller se till att fack har rätt att organisera sig och förhandla.

Länder som bryter mot konventionerna kan pekas ut offentligt, men inte bötfällas.