Lärarfacken har skrivit kollektivavtal för bemanningsanställda lärare och förskollärare, berättar Lärarnas tidning. Motparten är Bemanningsföretagen.

Tidigare har de här grupperna arbetat under Unionens kollektivavtal.

– Det är viktigt att vi kan vara part gentemot alla arbetsgivare som agerar inom skolans område. Med det här avtalet kan uthyrningen ske under liknande villkor som för dem som har en anställning på skolorna, säger Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef, till tidningen.

Kollektivavtalet bygger på Friskoleavtalet och ger höjda löner dels den första september 2015, dels den första september 2016, men det finns inga centralt fastlagda ökningar.