Diskrimineringsombudsmannen förbereder en stämning mot Karolinska institutet i Solna. Anledningen är att institutet vägrar låta en tandläkare jobba i långärmat på grund av hennes tro.

Hennes tro hindrar från att jobba som tandläkare i kortärmat. Men Karolinska institutet (KI) ville inte göra undantag från sina hygien- och klädregler.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) menar att det är fullt möjligt att anpassa kläderna, bland annat med engångsärmar, efter kvinnans religiösa tro och förbereder nu en stämning mot KI.