larseo
Den tidigare vice riksbankschefen Lars E O Svensson har skrivit rapporten Penningpolitik och full sysselsättning för LO:s stora jobbprojekt inför kongressen 2016. Foto: FREDRIK SANDBERG

 

Den tidigare vice riksbankschefen Lars E O Svensson vill ha en ”flexibel inflationspolitik”. Det innebär att Riksbankens mål ska vara både att stabilisera inflationen och att stabilisera arbetslösheten på en långsiktigt hållbar nivå.

Han för fram förslaget i en rapport till LO:s projekt ”Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik”.

– Riksbankens räntebeslut har kostat mellan 60 000 och 65 000 jobb sedan 2010, säger han.

När Karl-Petter Thorwaldsson valdes till LO-ordförande 2012 gav han ett löfte. LO ska lägga fram en politik för full sysselsättning som ska ”synas och höras” på kongressen 2016. Nu presenterar Lars E O Svensson en av många rapporter som ska vara underlag när politiken mejslas ut.

Det står redan i riksbankslagen att Riksbanken har mandat att att stabilisera både inflation och sysselsättning. Lars E O Svensson tycker att det är hög tid att följa målen.

Här har de folkvalda en uppgift. Det är dags att riksdagen skärper kontrollen av Riksbanken. Dessutom ska det vara slut med att Riksbanken utvärderar sig själv. Lars E O Svensson vill att det ska skötas av utomstående, närmare bestämt Finansinspektionen och finanspolitiska rådet.

Riksbanken har uppskattat den långsiktigt hållbara arbetslösheten till 6,25 procent – att jämföra med dagens 8 procent. Lars E O Svensson drar av ungefär 0,8 procent, som han anser beror på Riksbankens räntebeslut sedan slutet av 1990-talet.

Därmed hamnar han på 5,5 procent, men tillägger att det har gått ett par sedan han gjorde beräkningen och att kartan kan ha ändrats sedan dess.

Efter finanskrisen började Riksbanken höja räntan från 0,25 procent på våren 2010. Lars E O Svensson reserverade sig i Riksbanken och ville ha nollränta.

– Om vi hade legat kvar där skulle det se väldigt annorlunda ut i dag. Då hade vi kanske haft så stark ekonomi att vi skulle kunna höja räntan som USA och Storbritannien, anser han.

Nu måste Riksbanken använda ”alla tillgängliga medel” för att få upp inflationen till målet. Det innebär beslut om negativ ränta, minus 0,25 procent, på nästa Riksbanksmöte i februari. Kronan behöver försvagas. Riksbanken kan börja köpa svenska statspapper.

– Vi vet inte i förväg vad som fungerar bäst, men det är inget skäl att inte försöka. Om den amerikanska centralbanken hade resonerat så skulle USA vara inne i en djup depression i dag. Centralbanken Feds chef Ben Bernanke tog våldsamma risker och gjorde nya saker, betonar Lars E O Svensson.

Riksdagens dåliga kontroll har lett till att Riksbankschefen Stefan Ingves har skaffat sig större makt än vad han ska enligt lagen. De sex i direktionen ska vara jämbördiga. Här vilar ansvaret tungt på politikerna i Riksbanksfullmäktige.

 

Läs också: