Seko protesterar nu mot Postnords besparingar som enligt fackförbundet lett till oacceptabla nivåer av underbemanning och stress. Besparingarna är nödvändiga, svarar Postnord.

Seko konstaterar att Postnords intäkter krymper stadigt samtidigt som företaget ska fortsätta leverera samma samhällsservice och ekonomisk vinst som tidigare.

”När ekvationen inte går ihop är det personalen som får ta smällen. Det betyder otillräcklig bemanning, fler otrygga anställningar och överutnyttjande av bemanningsföretag”, skriver Seko i ett pressmeddelande.

Sverige behöver en ny postlag anser Seko som därför startar ett upprop riktat till regering, riksdag och företagsledning. Målet är att få samtliga medlemmar och andra anställda i Postnord att skriva under uppropet.

Postnord anser inte att det finns ”oacceptabla nivåer av underbemanning och stress” inom organisationen, vilket Seko påstår.

– Den organisation vi har kommer att vara optimalt bemannad, säger Per Mossberg, kommunikationsdirektör för Postnord.

TT: Men hur är det nu?

– Eftersom brevvolymerna minskar kraftigt samtidigt som andra områden ökar, måste vi ständigt omstrukturera organisationen. Seko är medvetet om att dessa förändringar är nödvändiga. Grunden är att vi inte kan ha högre bemanning än de intäkter vi har.