annelie

Annelie Roswall Ljunggren.

Arbetet med nya lagar om krav på kollektivavtal vid upphandlingar fortsätter.

Reformerna på arbetsmarknaden stoppas. Det blir ingen höjd a-kassa, inga traineejobb för unga och inga extratjänster i välfärden med avtalsenlig lön i stället för fas 3.

S-politik här och allianspolitik där blir följden av att alliansens budget vann i riksdagen. Därmed stoppas reformer som kostar pengar. Det begränsar manöverutrymmet, men regeringen har fortfarande en hel del att säga till om.

– När det inte handlar om pengar är det lättare att driva en socialdemokratisk politik. Vårt arbete på finansdepartementet om vinster i välfärden och kollektivavtal vid upphandlingar fortsätter som vanligt, tar Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi, som exempel.

En gång om året, strax före jul, talar regeringen om för alla myndigheter vad de ska syssla med nästa år. Det står i regleringsbreven. Regeringen för politik genom att styra myndigheterna. Regleringsbrevet talar om för Arbetsförmedlingen om fas 3 ska rulla på som vanligt eller inte, för att nu ett exempel.

Regleringsbreven blir försenade i år. Orsaken är att budgeten ännu inte är klar på långa vägar. Omröstningen må ha orsakat regeringens fall,  men beslutet gällde bara budgetramarna – det vill säga klumpsummor till sådant som försvar, utbildning och arbetsmarknad.

Nu ska riksdagens utskott besluta om hur pengarna ska användas mer i detalj. Det ska vara klart till jul.

Sedan får regeringen ägna julen åt att fila på regleringsbreven. De ska vara klara till nyår och kommer att innehålla en blandning av alliansens och regeringens politik.

Riksdagsbesluten avgör regeringens handlingsfrihet. Det avgörs av hur stora de enskilda anslagen blir och hur långt riksdagen styr hur pengarna ska användas.

När det är klart kan regeringen flytta om en del pengar. Hur stort handlingsutrymmet blir avgörs av riksdagens beslut.

– Regeringen styr både med pengar och med uppdrag till myndigheterna. Det finns ett utrymme att föra vår egen politik, säger Annelie Roswall Ljunggren.

Det utrymmet finns kvar ända fram till valet. Regeringen förvandlas inte till en övergångsregering, det vill säga en regering som bara sköter ruljangsen och inte fattar politiska beslut, när Stefan Löfven utlyser extra val den 29 december.

Det här har inte ens alla statsvetare klart för sig. Det visar, om inte annat, att fler än politikerna blev tagna på sängen av Sverigedemokraternas beslut.

– Det är en unik situation, konstaterar Annelie Roswall Ljunggren.