Du skulle ha varit hälften så gammal. Ungefär så svarade rekryteringsbolaget en 50-årig kvinna när hon nekades jobb. Åldersdiskriminering, slår DO fast och går till domstol.

Kvinnan skickade in sitt cv och ett personligt brev när hon sökte det utannonserade jobbet som konsultchef på bemanningsföretaget Brightby AB i Stockholm. Dagen efter svarade rekryteringsföretaget som tog hand om anställningen att hon inte var aktuell för tjänsten eftersom arbetsgivaren sökte personer ”i början av karriären med en ålder runt 25–30 år”.

Till DO säger rekryteringsföretaget att svaret var ett olyckligt misstag som bottnar i ett missförstånd mellan företaget och arbetsgivaren.

Arbetsgivaren hävdar att ålderskravet inte stämmer överens med den kravprofil de har och att det är rekryteringsbolaget som självmant ställt kravet.

Men DO anser att arbetsgivaren ändå har ett ansvar för den åldersdiskriminering som inträffat. Därför förbereder man nu en stämning till Arbetsdomstolen (AD).

En arbetsgivare ska aldrig kunna köpa sig fri från ansvar genom att anlita så kallade headhunters eller rekryteringsföretag när en arbetssökande diskrimineras, menar DO.

– Vi vill särskilt uppmärksamma att även om man lägger ut rekryteringen på ett rekryteringsföretag så har man ansvaret för att arbetssökande inte utsätts för diskriminering, säger DO-juristen Marie Nordström som för kvinnans talan i AD.

Innebär det att rekryteringsbolaget slipper stämning?

– I det här fallet gör de det.

Bemanningsföretaget Brightby AB:s vd Mats Gedin beklagar det inträffade och tycker att det är tråkigt att företaget får stå till svars för något det inte har skulden till.

– Ansvaret ligger till fullo på rekryteringsbolaget och det har de tagit på sig både inför oss och DO.

Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera arbetssökande. Och den som i arbetsgivarens ställe tar hand om rekryteringen ska likställas med arbetsgivaren. Förbudet mot åldersdiskriminering infördes i svensk lag den 1 januari 2009.