Tobias Baudin. Foto: Rickard Nilsson

Tobias Baudin. Foto: Rickard Nilsson

 

Alliansen har försatt Sverige i ett mycket allvarligt läge, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin. Nu får de själva söka regeringsmakten med SD. Eller hitta ett samarbete med Stefan Löfvens regering.

– Det är ett mycket, mycket olyckligt läge, säger Tobias Baudin omedelbart efter att Sverigedemokraterna meddelat att partiet kommer att stödja allianspartiernas budgetförslag i riksdagen.

– Det här kommer att få stora konsekvenser för LO-medlemmarna. Regeringen har lagt fram förslag om höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen, om att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, om en politik för fler jobb och en politik för minskade klyftor. Nu väljer SD att stödja Alliansens politik i stället. Det är väldigt beklagligt.

Tobias Baudin lägger ansvaret för det osäkra läget på de borgerliga partierna.

– De förlorade faktiskt valet. Alliansen gjorde ett katastrofval. De sa att de skulle släppa fram Stefan Löfven som statsminister. De sviker det löftet nu.

– Nu har Alliansen bollen. De har hållit på med ett cyniskt maktspel. De har inte fattat att valet är över och att det nu handlar om att ta ansvar för Sverige.

– Nu får de söka regeringsmakten tillsammans med SD. Eller hitta ett samarbete med regeringen och Stefan Löfven. Eller gå ut och kräva extraval. Det är Alliansen som har ställt till det.

Tobias Baudin befarar att den politiska låsningen ska skada svensk ekonomi den närmaste tiden, och därmed spä på arbetslösheten. Han hoppas fortfarande att något eller några av de borgerliga partierna ska visa sig vara redo att samarbeta med S-MP-regeringen, som kan komma att skicka tillbaka sitt budgetförslag till riksdagens finansutskott för ny behandling. Men han inser att chansen är begränsad.

– Höjt tak i a-kassan är ett förslag som borde tilltala fler partier. Och slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen borde Folkpartiet vara intresserat av, de har ofta legat nära oss i socialförsäkringsfrågor.

– Vi önskar att Centerpartiet eller Folkpartiet kunde ta emot den utsträckta handen från regeringen. Men ingenting hittills har tytt på att de kommer att göra det.

 

Läs också: