Senast i april införs Vita Jobb-modellen fullt ut i Malmö. Det innebär att det blir krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar.

Stockholms stad tar beslutet att införa Vita jobb-modellen i början av nästa år.

– Vår högsta önskan är att vi får rätt att kräva villkor enligt kollektivavtal fullt ut. Därför är det oerhört viktigt hur lagen skrivs, när EU:s nya direktiv om upphandlingar införlivas i svensk lag, säger kommunalrådet Andreas Schönström (S) i Malmö.

Stockholm återinför Vita jobb-modellen efter åtta år med alliansstyre. Modellen testkördes vid några upphandlingar 2006. På hösten blev det maktskifte i stadshuset och modellen avskaffades.

Dagen efter den rödgrönrosa valsegern i Stockholm lovade borgarrådet Roger Mogert (S) att införa Vita jobb-modellen igen.

Arbetet har redan inletts. En arbetsgrupp med tjänstemän från olika förvaltningar har tillsatts. Stockholms stad har haft möten med LO och TCO. I början av nästa år tas ett inriktningsbeslut.

Facken har en nyckelroll i Vita jobb-modellen. Facket ska kontrollera att leverantörerna lever upp till de krav som ställs vid upphandlingen. Ombudsmän och förtroendevalda blir en sorts oavlönade konsulter åt kommunen med tystnadsplikt. De ska inte ta itu med övertramp – utan bara rapportera.

Modellen är anpassad till EU-lagstiftningen. Från början utarbetades den av arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö och Stockholms stads jurister tillsammans med sex LO-förbund: Byggnads, Transport, Fastighets, Målarna, Elektrikerna och Kommunal.

Kurt Junesjö är även inblandad 2014 års Vita jobb-modell i Malmö. Senast har han översatt alla kollektivavtal, i varje fall de delar av kollektivavtalen som ryms inom ramen för EU-reglerna till särskilda kontraktsvillkor.

Vita jobb-modellen syftar till att stoppa svartjobb, skattefiffel och lönedumpning. I den mån företag anlitar underleverantörer ska de aktivt kontrollera dem.

Vita jobb-modellen har diskuterats sedan 2011. Nu har kommunstyrelsen tagit det definitiva beslutet. Senast i april 2015 ska Malmö börja handla upp enligt Vita jobb-modellen.

– Manegen är krattad. Våra upphandlare har fått utbildning. Alla avtal är färdiga, förklarar Andreas Schönström.

– Det innebär inte vi aldrig får några problem vid framtida upphandlingar, men vi kommer att upptäcka fusk tidigare och kan komma med sanktioner snabbare, säger han.

I nästa steg vill Malmö gå vidare och ställa sociala krav på dem som säljer varor till kommunen. De innebär till exempel att personalen ska ha schysta villkor och att tillverkningen och varorna lever till miljökraven.

Från början vill politikerna i Malmö förbjuda företag med kopplingar till skatteparadis att lägga anbud. Det kravet har lyfts ut ur Vita jobb-modellen efter invändningar från jurister.

– Vi vill inte släppa kravet, så vi bett juristerna på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, att utreda om det går att införa. Jag skulle önska att regeringen tog ett initiativet även på det här området, säger Andreas Schönström.

Två saker talar för att det gå snabbare att införa Vita jobb-modellen i Stockholm än i Malmö. Det första är att modellen redan har testats i Stockholm. Det andra är att Malmö redan har utrett modellen på nytt.