Invandring har knappt någon effekt alls på den svenska arbetslösheten, visar forskningen.

Tidigare har Arbetet skrivit om att forskningen visar att invandringen inte dumpar lönerna på svenska arbetsmarknaden. En invändning kan vara att den i stället leder till ökad arbetslöshet.

Inte heller detta påstående får något stöd från forskarhåll.

– De studier som gjorts visar att det knappt finns någon sådan effekt alls, säger Mats Hammarstedt professor i nationalekonomi på Linnéuniversitet som forskat på utrikesföddas position på den svenska arbetsmarknaden.

Samma sak säger nationalekonomen Per Lundborg, professor på Stockholms universitet, som i flera år forskat om internationell migration. Han har nyligen startat ett forskningsprojekt för att studera invandringens inverkan på den svenska arbetslösheten.

– När det gäller arbetskraftinvandring från länder inom och utanför EU har den mycket liten effekt på arbetslösheten, säger han.

En förklaring är att de som reser till Sverige för att få jobb ofta får de lediga jobb som annars inte blir tillsatta. I de fall där forskare sett en undanträngningseffekt har den varit liten. Då har det handlat om att invandrare konkurrerat i mind­re segment av arbetsmarknaden. De ha konkurrerat i branscher där det sedan tidigare finns många invandrare.

I Sverige finns inte så mycket forskning om hur arbetslösheten påverkats. Per Lundborg tror att det beror på att ämnet är svårt att studera och att många forskare ansett att det inte behövts.  I Tyskland och USA har det gjorts sådan forskning. Den visar att invandring knappt påverkar arbetslösheten alls.

– Det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda i Sverige. Tvärtom, säger Per Lundborg.

Svenska löner och villkor regleras i hög grad av kollektivavtal. Det minskar risken för lönedumpning samtidigt som lagen gör att företagen inte kan sparka folk från en dag till en annan bara för att någon erbjuder sina tjänster billigt.

Detta gäller dock på den reglerade arbetsmarknaden. Vid sidan av den finns allt fler anställda, ofta utländska arbetare, vars löner ligger långt under avtalen. Ett exempel är de 30 polska byggjobbarna som uppger att deras lön endast är 7 000 kronor i månaden, som Arbetet skriver om på sidan här bredvid.

 

Läs också:

”Migrationen sänker inte lönerna”

• OECD varnar: Färre vill flytta till Europa

Forskning: Invandring skapar inte arbetslöshet