55 procent av städföretagen tror att ett avskaffat rutavdrag har liten eller ingen påverkan alls på den egna verksamheten. Drygt 40 procent av företagen tror att det har stor påverkan.

Det visar Almega Serviceentreprenörernas enkät till de egna medlemsföretagen. 249 av 807 tillfrågade företag svarade. Stora och medelstora städföretag var bäst på att svara.

Rabatten på arbetsgivaravgiften för unga har större betydelse, att döma av svaren. 57 procent av städföretagen svarar att de skulle anställa betydligt färre unga eller inga unga alls utan rabatten.

Knappt 1 000 företag är anslutna till Almega Serviceentreprenörerna, varav 850 städföretag med 36 500 anställda. Hela branschen omsätter 27,5 miljarder och har drygt 52 000 anställda.

Omsättningen per anställd är bara hälften av omsättning per anställd i restaurangbranschen – runt 600 000 kronor jämfört med 1,3 miljoner. Dessutom ökar omsättningen per anställd i städbranschen långsammare än tidigare.

Prispress och arbetsmarknadsåtgärder, som lönebidrag, anges som tänkbara förklaringar.

57 procent av städföretagen i Almega har anställda med bidrag till lönen från Arbetsförmedlingen. I de flesta företag rör det sig om mindre än två procent av det totala antalet anställda.

Nästan hälften tycker att bidragen är bara. Bara var tionde svarar att de dåliga. Men samtidigt antar så många som tre av fyra företag att lönebidrag används som konkurrensmedel.

Mer än hälften av företagen har deltagit i upphandlingar som slutat på timpriser under 200 kronor, det vill säga på eller under företagens lönekostnader enligt kollektivavtal.

Städning är det första yrket för många. 54 procent av de anställda var arbetslösa innan de började städa.

48 procent är utrikes födda. Snart kommer de utrikes födda att vara flera än de som är födda i Sverige i städbranschen.

 

• Läs också: Hälften av städföretagen deltar inte i i offentliga upphandlingar