ylva-2

– Det kommer att krävas en hel kompromissande i riksdagen och lobbyarbete för att få igenom ny lagar. Hjälpa oss att lobba, uppmanade Ylva Johansson ombuden på Fastighets kongress.  Foto: JESSICA GOW

 

På torsdag tar regeringen första steget för att riva upp Lex Laval. Då får den sittande utredningen nya direktiv och nytt folk.

– Utredningen får ny sammansättning och uppdraget att riva upp den gamla lagen och ta fram en ny. Vi ska pressa så långt det bara är möjligt inom ramen för EU-reglerna, förklarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon talade på Fastighets kongress tidigare i dag, lördag.

Hon konstaterade att den borgerliga regeringen gick mycket längre än vad EU-reglerna kräver för att begränsa löntagarnas rättigheter. Samtidigt pekade hon på att EU:s utstationeringsdirektiv sätter gränser för hur långt regeringen kan gå.

– Därför har vi och LO gemensamt kommit fram till att vi måste arbeta för att få in ett socialt protokoll i EU-fördraget för att stärka löntagarnas rättigheter. Vi ska driva det kravet starkt inom EU och arbeta för att få med oss andra länder. Vi ska också arbeta för att förändra utstationeringsdirektivet som sätter gränser för vad vi kan kräva, berättade hon.

Laval-utredningen kom till sedan den samlade oppositionen i riksdagen hade röstat ner regeringen på våren 2011 och drivit igenom kravet att Lex Laval ska utredas skyndsamt.

Det dröjde till hösten 2014 innan regeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté som ska se över reglerna om utstationering. Den ska ta reda på vilka villkor utländska arbetstagare arbetar under i Sverige och vilka länder de kommer ifrån.

Utredningen leds av moderaten Tomas Tobé. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle den bli klar nästa månad.

Ylva Johansson talade om ordning och reda på arbetsmarknaden eller den svenska modellen 2.0. Uttrycket syftar på att maktbalanser mellan fack och arbetsgivare har rubbats efter år med alliansregeringen. Löntagarna har hamnat i underläge.

–  Det är dags att styra om så att vi får en ny och bättre balans på arbetsmarknaden, underströk hon.

Möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra i åratal ska bort.

– Vi behöver visstidsanställningar, men vi behöver inte missbruk. Det är vad vi ser i dag.

Ylva Johansson berättade om sin farfar som hankade sig fram med tillfälliga påhugg i Småland.

– Jag brukade tänka att det var så länge sedan, men nu är daglönarna tillbaka. De står inte med mössan i handen, utan med mobilen. Vi är tillbaka i den utsattheten. Det här gäller fler och fler människor på arbetsmarknaden. De blir mer och utsatta.

Möjligheten att utnyttja människor från länder utanför EU ska stoppas. Deras anställningsavtal ska bli juridiskt bindande. Arbetsgivare som inte följer avtal ska drabbas av sanktioner.

– Vi ska säkerställa att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige oavsett vilket land de kommer ifrån.

På måndag träffar Ylva Johansson ledningarna för samtliga kommuner i Östergötland. Det är första anhalten på en riksomfattande turné. Målet är att hitta en strategi för hur regeringen och kommunerna tillsammans ska kunna pressa tillbaka arbetslösheten.

– Gemensant kan vi avskaffa långtidsarbetslösheten bland unga. Ingen ung människa ska gå arbetslös i mer än högst 90 dagar.