För tionde gången håller LO sitt ungdomsforum på Runö, utanför Stockholm med start på onsdag. Under tre dagar kommer fackligt aktiva under 30 år från alla förbund att träffas under workshops, seminarier och panelsamtal.

– Det kommer att bli en massa roliga saker på programmet, och så får man en möjlighet att jobba med nätverk, knyta kontakter och inspireras av varandra, säger Malin Djuse, ungdomssekreterare på LO.

– Som ung fackligt aktiv, kan man ibland känna sig ensam ute i sin verksamhet, men här får man träffa 250 till som brinner för samma sak. Det är skithäftigt och väldigt utvecklande, fortsätter hon.

Förra året togs ett ungdomsfackligt manifest fram på forumet. I år fortsätter diskussionerna om hur manifestet ska förverkligas, och det övergripande temat är makt.

– Det handlar om makt att påverka och förändra. Hur vi kan jobba för att nå våra mål, säger Malin Djuse.

Dessutom ska årets fackliga hjältedåd belönas. I år har 62 kandidater nominerats och fyra finalister har utsetts.

En av dem är Mathias Westbrand Emilsson, 20, från Hotell- och restaurangfacket. Han uppmärksammas för att han inte bara sa nej, när han erbjöds att provjobba utan lön, utan dessutom lyfte frågan i medier, trots att han riskerade framtida jobbmöjligheter.

De övriga nominerade är Emmelie Renlund från Byggnads som är den första kvinnan med förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen där hon är ungdomsrepresentant, de unga kongressombuden på IF Metalls kongress som arbetat för att lyfta ungas perspektiv och inflytande, och den lokala ungdomskommittén i Umeå som lyft ungdomsverksamheten genom tvärfackligt arbete.