130 bussförare i Umeå får behålla sina jobb efter nästa upphandling. Nästa bussbolag ska ta över personalen, följa kollektivavtalet och garantera meddelarfrihet och meddelarskydd för de anställda.

– Nu behöver vi inte oroa oss för våra jobb. Vi vet att vi har jobben kvar oavsett vilket företag som tar över sommaren 2016. Vi kommer att ha en fungerande fackförening och skyddsorganisation. Det här kommer inte att bli en tyst arbetsplats. Det är jättebra, säger Camilla Ingman, fackligt aktiv bussförare i Umeå.

– En jätteframgång. Jag hoppas att fler länstrafikbolag följer efter, säger Per Svensson, trafikombudsman på Kommunals förbundskontor.

Bussförarna i Umeå strejkade förra sommaren. De tyckte att Kommunal backade när förbundet avbröt strejken och gjorde upp med bussarbetsgivarna.

Trafiksektionen i Umeå fortsatte kampen på egen hand. Flera politiska beslut både i Umeå och länet ledde till slut fram till kraven i upphandlingen. Facket bildade opinion och demonstrerade utanför möteslokalerna varje gång.

Politikerna lovade att lyssna, men facket fortsatte kampanjen ända in i kaklet. Nu har de gått i mål. Länstrafiken har fastställt anbudsunderlaget.

Där står det bland annat: ”Trafikföretaget är skyldigt att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal åsidosätts. Om trafikföretaget inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för trafikföretagets anställda.

Och:

”Den grundlagsfästa yttrandefriheten, meddelarfriheten och meddelarskyddet, enligt tryckfrihetsförordningen och regeringsformen skall gälla hos anställda i trafikföretaget och anställda hos eventuella underentreprenörer.”

Det betyder inte bara att bussförarna får yttra sig. Det betyder också att deras arbetsgivare inte får forska efter vem som har sagt något.

– Jag tror att vi är först i bussbranschen i Sverige med att få yttrandefriheten inskriven så här. Det känns stort, berättar Camilla Ingman.

Länstrafikbolagen brukar handla upp busstrafiken vart sjätte år eller så. Om ett nytt bolag tar över innebär det i regel att alla anställda sägs upp. Sedan får de söka sina gamla jobb på nytt hos det nya bolaget.

Det innebär läkarundersökning, drogtest och ofta även uppkörning. Då spelar 30 års erfarenhet ingen roll. Det brukar sluta med att några rensas bort. De som klarar sig får provanställning i ett halvår.

– Jag tror att anställningstrygghet är ekonomiskt fördelaktigt för kommunerna. Osäkerhet och oro för jobben gör att våra medlemmar skjuter upp större inköp. De får inte ta lån eftersom de har osäkra jobb. Under tiden som provanställda kan de inte ens teckna ett telefonabonnemang. I någon mening drabbar det kommuneras ekonomi, säger Per Svensson.

Enligt avtalet ger erfarenhet högre lön. Vid en upphandling är detta en nackdel för det bolag som redan har kontraktet. De kan inte göra sig av med äldre bussförare med högre lön och fler semesterdagar.

Konkurrenterna kan däremot räkna med lägre löner när de lägger anbud.

I dag kör Nobina i Umeå. Upphandlingen gäller stadsbussarna från och med sommaren 2016. Lägsta pris vinner. Det står också i anbudsunderlaget.

Det står också att temperaturen på passagerarplatserna ska vara mellan 18 och 23 grader. Varma sommardagar ska det vara tre kallar på förarplatsen än utomhus.

 

 

Örebro län och Dalarna visar vägen

• Länstrafiken i Västerbotten följer exemplen från Dalarna och Örebro län. • Dalatrafikens upphandling är den största och gäller hela länet. Dalatrafiken har avbrutit en pågående upphandling för att göra om anbudsunderlaget och skriva in att personalen ska följa med om ett nytt bolag tar över. Dessutom ska det bli stopp för sjuktransporter på ackord. 350 bussförare och 150 taxiförare berörs av upphandlingen. • Länstrafiken upphandling i Örebro är klar. Personalövertagande var ett krav. Affären gällde trafiken i Nora och Hällefors med drygt 40 anställda. Nobina vann upphandlingen och fortsätter att köra.