Förbudet mot underjordsarbete på Fortums bygge i Hjorthagen ligger fast. Om arbete ändå utförs får Fortum böta en miljon kronor.

I fredags beslutade Arbetsmiljöverket att lägga ett förbud mot allt underjordsarbete i tunnlarna vid bygget av ett nytt värmekraftverk i Hjorthagen i Stockholm. Efter att myndighetens jurister gått igenom fallet bestämdes igår att förbudet skulle förenas med ett hot om vite på en miljon kronor.

Förbudet kom efter att Elektrikerförbundet lagt två skyddsombudsstopp för arbetet i tunnlarna. Det första, i onsdags, lades när det regionala skyddsombudet Petter Johansson nekades tillträde till arbetsplatsen och det andra, i torsdags, när han genomfört en skyddsrond.

– Det jag såg var att stora delar av anläggningen under jord saknade nödbelysning och skyltning. Om det hade hänt något där nere hade de anställda inte kunnat ta sig ut och det är en så allvarlig risk att jag stoppade arbetet, säger han.

Petter Johansson är glad över att Arbetsmiljöverket delade hans bedömning och utfärdade ett förbud, och att det nu förenats med ett stort vitesbelopp.

– Det är positivt. Nu kommer Fortum att få lov att vidta åtgärder och se till så att det blir en bra och säker arbetsmiljö.

Enligt Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme, är arbetet påbörjat.

– Vi arbetar för fullt med att uppfylla Arbetsmiljöverkets villkor. Vi installerar ett program för nödlägesskyltning och ljus som uppfyller kraven för en färdig anläggning redan nu, trots att vi bara är i byggskedet och kraven då är lägre.

Att Arbetsmiljöverket förenat förbudet med ett högt vite är inget han har något emot.

– Det gör absolut ingen skillnad för vår del. Vi gör allt för att få en säker arbetsmiljö, och byggnadsarbetet står givetvis stilla tills vi är klara.

Fortums förhoppning är att det nya nödlägessystemet ska vara på plats redan under denna vecka.

– Sedan ska det godkännas av Arbetsmiljöverket, men vi hoppas att det sker snabbt, säger Ulf Wikström.

Arbetsmiljöverket lade sitt förbud tio dagar efter att två byggnadsarbetare omkommit i en olycka på en annan del av byggarbetsplatsen. De träffades av ett 50 ton tungt byggelement som föll från en kran. Ytterligare en arbetare skadades allvarligt.