På tre år har knappt 3 200 uppsagda i kommuner och landsting fått hjälp av Omställningsfonden. 715 lärare är den största gruppen. Därefter följer flera av Kommunals yrken: Barnskötare, personliga assistenter, elevassistenter och vårdbiträden.

– Vi märker inte av konjunktursvängningar. Det är demografin, exempelvis mindre barnkullar, och kommunernas ekonomi som påverkar uppsägningar, säger Lars Hallberg, vd för omställningsfonden.

Han hoppas att regeringen ska ge Arbetsförmedlingen friare tyglar. Svaret kommer om någon månad när regeringen kommer med regleringsbrevet och talar om hur Arbetsförmedlingen ska jobba nästa år.

– Jag hoppas att regleringsbrevet ska ge Arbetsförmedlingen möjligheter att jobba mer individuellt. Vi skulle kunna samverka bättre och göra saker tillsammans, som varken vi eller Arbetsförmedlingen kan göra på egen hand, uppger Lars Hallberg.

40 år efter privattjänstemännen och åtta år efter de privatanställda arbetarna fick 1,1 miljoner offentligt anställda ett omställningsavtal. Det krävdes åtta års förhandlingar innan avtalet var klart i slutet av 2010.

Den 1 januari 2012 startade Omställningsfonden. Samtidigt upphörde avtalet om avgångsförmåner (AGF-KL) att gälla. Uppsägningstiderna kortades från ett år till sex månader som längst.

Avtalet omfattar enbart fast anställda som blir uppsagda. Timanställda och vikarier, de som blir arbetslösa först, omfattas inte.

Stöd till utbildning är den vanligaste insatser för de uppsagda i kommunerna. Här tycker Lars Hallberg att staten kunde göra mer.

– Man pratar mycket om rörlighet i arbetslivet. Det ska vara möjligt att ställa om mitt i livet och hitta något nytt, men i verkligheten finns det inte så många vägar. Det är inte så lätt att ta igen det man missade på ungdomsgymnasiet på komvux, tar han som exempel.

Trygghetsstiftelsen TSL för privatanställda arbetare ger 20 000 kronor per uppsagd till jobbcoachning. Var och en ska få lika mycket. Omställningsfonden kan använda pengarna friare. Vissa får mer, andra mindre.

– Det är det fina i vårt system. Rättvisa är inte att alla får lika mycket utan att alla får utifrån behov. Vi kan lägga mer pengar på den som har en lång och krokig väg till nytt jobb, förklarar Lars Hallberg.

Arbetsgivarna betalar Omställningsfonden. De betalar in 0,1 procent av lönesumman.

De uppsagdas medelålder är 47 år. 79 procent av dem som lämnade fonden under tredje kvartalet i år gick vidare till jobb – fasta jobb, visstidsjobb på minst ett halvår, korta visstidsjobb eller startade eget. Nio procent hade börjat plugga.

31 procent av dem som fick jobb gick tillbaka till sina gamla arbetsgivare.

– De går inte tillbaka till samma jobb, men återvänder till samma arbetsgivare. Även om du har blivit uppsagd finns möjligheter att komma tillbaka någon annanstans hos din gamla arbetsgivare. Det finns mycket visstidsanställningar, timanställningar och personalpooler i kommunsektorn, säger Lars Hallberg.

Kommunerna 40 år efter

• 1972 tecknade privattjänstemännen i PTK det första trygghetsavtalet på arbetsmarknaden. Samma år bildades trygghetsrådet TRS. • Trygghetsrådet TRR, största bland privatanställda tjänstemän, bildades 1974. Då hade SAF och PTK tecknat avtal. • 2004 startade Trygghetsfonden TSL för privatanställda arbetare. LO och Svenskt Näringsliv hade tecknat kollektivavtal. Sedan dess har 140 000 uppsagda arbetare passerat genom TSL. • 2012 startade Omställningsfonden för 1,1 miljoner offentligt anställda. Under de första tre åren har 3 200 uppsagda hamnat hos fonden.