Situationen på Statens institutionsstyrelses (Sis) elva hem för tvångsvård av missbrukare, så kallade LVM-hem, är svår, skriver fackförbundet ST:s Sis-avdelning på Svenska Dagbladets debattsida.

I oktober var överbeläggningarna historiskt stora och antalet hot och våld mot personalen är fortsatt höga, samtidigt som det har blivit svårt att rekrytera nya medarbetare, enligt företrädarna.

Facket anser att LVM-hemmen inte kan garantera klienterna en god omvårdnad eller personalen en säker arbetsmiljö och kräver att Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket granskar hemmen.