Omkring 70 personer sägs upp från statliga Apoteket AB:s huvudkontor. Det är nästan var tredje anställd på kontoret, där 250 personer arbetar i dag, rapporterar Sveriges Radio.

Det rör framför allt om chefer och personer med specialistfunktioner. Den första februari nästa år ska de lämna sina uppdrag.

– För att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden måste vi förändra vår organisation. Få ner antalet befattningar, få ner kostnaderna och organisera själva arbete på ett annat sätt, säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket AB.

Apoteket AB har en marknadsandel på drygt 30 procent, något man befarar ska minska framöver.