Stockholms socialsekreterare och utsatta barn och unga kommer att få mer pengar från politikerna. Det står klart i och med att den rödgrönrosa majoriteten i staden presenterat sin budget. Totalt handlar det om 59 miljoner kronor.

Arbetet har skrivit om krisen inom socialtjänsten för dem som jobbar med barn och unga i Stockholm. Nu när stadens budget är klar och presenterad är det två poster som sticker ut i avsnittet för individ- och familjeomsorg. Det är 40 miljoner kronor mer till ”höjd ambitionsnivå för barn- och ungdomsvård”. Och 19 miljoner kronor till ”ökad personaltäthet – bättre arbetsvillkor socialsekreterare”.

När det gäller arbetsvillkoren utlovas alltså ökade resurser till personalen och fler socialsekreterare. I budgeten konstaterar man att det skett en faktisk nedskärning inom socialtjänsten på 10-15 procent sedan 2006.

Övriga satsningar är att nyanställda ska få gedigen introduktion. De som arbetat i yrket en kortare tid ska få stöd i form av handledning och mentorskap. Erfarna socialsekreterare ska få mer av fortbildning och metodarbetet ska utvecklas. Det ska också införas ett ledarutvecklingsprogram för chefer inom socialtjänsten. Satsningen på socialsekreterarnas arbetsvillkor ska vara uppnådd till den sista december nästa år.

När det gäller barn och unga ska familje- och jourhem granskas. Socialnämnden ska också undersöka om det går att genomföra en så kallad ärendenorm, det vill säga ett maxtak på antal ärenden per socialsekreterare.

Den 8-9 december ska stadens budget röstas igenom. De rödgrönrosa partierna har majoritet i Stockholms stad. Efter det ska samtliga av stadens 14 stadsdelsnämnder göra en egen verksamhetsplan utifrån budgeten som presenteras i januari.

 

LÄS OCKSÅ

• Socialsekreterarna flyr från sina jobb i stadsdelen