Elektrikerförbundet la i eftermiddags skyddsstopp för arbete vid Fortums byggarbetsplats i Hjorthagen i Stockholm, där två arbetare dödades för en vecka sedan. Ett 30 tal elektriker berörs av åtgärden.

– Vi var ditkallade av våra medlemmar för att få hjälp vid en helt annan del av bygget för att göra en skyddsrond. Men vi nekades tillträde och hade inget annat val än att stoppa arbetet, säger Petter Johansson regionalt skyddsombud och ombudsman vid Elektrikerförbundet, till Arbetet.

Företaget Fortums arbetsmiljöansvariga på platsen ville enligt Peter Johansson inte släppa in dem förrän om en vecka.

– Man hänvisade bland annat till att det var polisen som inte ville ha in utomstående, men vid koll visade det sig att de inte hade några invändningar, berättar Petter Johansson.

Tillsammans med det företag som förbundets elektriker arbetar åt togs nya kontakter med Fortums ansvariga. Men fortfarande ville bolaget inte tillåta en skyddsrond förrän tidigast torsdag förmiddag.

– Vi hade då inget annat val än att stoppa arbetet. Ingen elektriker jobbar på bygget förrän den skyddsronden har genomförts, säger Petter Johansson, som tillägger.

– Det är extra anmärkningsvärt att man har den attityden bara en vecka efter det att två arbetare dödats på en arbetsplatsen.

Det område man vill besöka ligger långt från den plats där tre arbetare fick en betongkonstruktion över sig.

– Det handlar om ett kulvertsystem och i samband med underjordsarbete av den typen ställs lite speciella krav, säger Petter Johansson.

Arbetet har sökt Fortums arbetsmiljöansvarige vid bygget, Daniel Olsson, utan att få kontakt. Men till tidningen Elektrikern säger han att han inte alls nekat Elektrikerförbundets skyddsombud tillträde.