Martin Klepke webbledartopp

I dag lade Alliansen sin budget för 2015. Den är snål och innehåller satsningar för endast 10 miljarder kronor, mindre än hälften jämfört med regeringen.

Den enda lite större satsningen är 4,7 miljarder på skolan, där ett tionde läsår tar största plats vid sidan om betyg från fjärde klass.

Det intressanta är att alliansen lyfter denna snålhet till en dygd.

Enligt Anna Kinberg Batra (M) är orsaken till alliansens nålpengar till jobbsatsningar att de borgerliga inte vill höja skatterna och att de inte vill äventyra överskottsmålet 2018.

Det är knappast att ta ansvar.

Efter valnederlaget, när den nya rödgröna regeringen lämnades att försöka mota vår höga arbetslöshet, är det uppenbart att alliansen i stället vänder ryggen till och avhändar sig alla ambitioner att minska arbetslösheten.

I övrigt är budgeten tunn. Rent retoriskt upprepar alliansen i sin presentation att

”kvalitet och tillgänglighet” ska gå före ”utbyggda bidragssystem”.

De första orden kan vi lämna därhän. Ingen politiker har någonsin lovat annat än kvalitet och tillgänglighet.

Men ”utbyggda bidragssystem”?

Implicit säger meningen att de rödgröna bygger sin politik på bidrag, och att alliansen inte gör det.

Det är dock fel.

Alliansens har i stället kraftigt ökat statens bidrag till företagsledare, som lättnader i krogmoms, sänkt arbetsgivaravgift och rut- och rotbidrag.

De rödgröna vill ta bort dessa stora generella företagsstöd och i stället satsa på riktade bidrag för att få tillbaka människor i arbete, som a-kassa, sjukförsäkring, arbetsmarknadsutbildning och anställningsstöd.

Det råder ingen tvekan om vilken linje som varit mest lyckad under de senaste decennierna.

Att budgeten läggs i sin helhet utan att enskilda poster bryts ut är inte förvånande. I kombination med de borgerliga partiernas löfte att inte låta Sverigedemokraterna avgöra budget och därmed riskera nyval kan det öppna för Stefan Löfven att få igenom sin rödgröna budget.

Men striden är inte slut där.

Efter att budgeten i sin helhet är tagen finns utrymme till krav på enskilda förändringar som alliansen kan få igenom med Sverigedemokraternas stöd.

Mycket arbete återstår alltså innan det slutliga ekonomiska ramverket för 2015 är satt.