Alliansregeringen lyckades nästan ta livet av oss, sa ordföranden Ella Niia när hon öppnade Hotell- och restaurangfackets kongress i Visby. Nu vädrar förbundet morgonluft.

I sitt invigningstal i dag, fredag, beskrev Ella Niia hur Svenska Hotell-och Restaurangpersonalens förbund bildades av ett dussin ombud i Göteborg 1918. Och hur olika krafter sedan dess har motarbetat förbundet under nästan ett sekel.

– Vi är en 96-åring som många har försökt att svälta till döds. Under sina åtta år var alliansregeringen nära att lyckas.

Den borgerliga regeringen slopade den solidariska finansieringen av a-kassan för att Hotell- och restaurangfacket (HRF) skulle hålla nere sina lönekrav, påminde Ella Niia. Avgifterna till HRF:s a-kassa höjdes dramatiskt, och fick många att gå ur både facket och a-kassan. Antalet medlemmar, som låg kring 57 000 i början av år 2006, sjönk till som lägst 29 711 förra året.

– Men ni kan vara lugna för vår strejkkassa, sa Ella Niia till de 100 kongressombuden. Visserligen har våra kostnader överstigit medlemsintäkterna med 130 miljoner under de här åren. Men under samma period har förbundets kapitalförvaltning givit ett överskott på 182 miljoner kronor.

– Jag vill rikta ett tack till vår ekonomienhet, och särskilt Rolf Jerling, som ansvarar för kapitalplaceringarna. Tack vare dig har vi inte behövt nalla ur sparbössan.

Applåder till ekonomienheten hör inte till det vanliga när LO-förbund inleder kongresser, men så har också HRF varit mycket illa ute. Ella Niia är stolt över att förbundet orkade anställa ett antal organisationsombudsmän våren 2012 – en offensiv åtgärd när det såg som mörkast ut.

Enligt organisationsombudsännens rapport har nya klubbar bildats och de förtroendevalda blivit fler.

– Sedan 2013 ökar också antalet medlemmar i avdelning 2 och avdelning 20 (Stockholm-Gotland respektive Norrbotten-Västerbotten), sa Ella Niia. Även förbundet som helhet växer.

Men medlemsökningen är ännu så länge liten, och mörka moln ligger kvar på Hotell- och restaurangfackets himmel. 43 procent av de anställda i branschen har en visstidsanställning. 53 procent jobbar på deltid. När så många bara har lös anknytning till branschen är det svårt att få dem att gå med i facket och betala medlemsavgift.

Att Alliansregeringen införde allmän visstidsanställning – en möjlighet att anställa på begränsad tid utan något särskilt skäl – har slagit undan benen på det lagstadgade anställningsskyddet, vilket har slagit särskilt hårt mot hotell- och restauranganställda, hävdar Ella Niia.

– Jag känner ilska, nästan vrede, över alla journalister som har köpt Moderaternas påståenden om att de inte har förändrat lagen om anställningsskydd.

Ella Niia sätter nu sitt hopp till ”svetsaren från Övik”, statsminister Stefan Löfven, som i sin regeringsförklaring sa att missbruket av visstidsanställningar ska stoppas.

–  Våra medlemmar ska inte behöva stilla arbetsgivarnas hunger på flexibilitet. Den är omättlig.