Personer som skiftarbetar eller jobbar nattetid i tio år eller mer riskerar att få sämre minne. Andra hjärnfunktioner kan också påverkas negativt, enligt en ny studie.

Över 3 000 anställda eller före detta anställda i ett stort antal branscher i södra Frankrike ingick i undersökningen. Hälften av dem hade antingen haft nattarbete eller jobbat i skift där arbetspassen växlat mellan morgnar, eftermiddagar och nätter.

Såväl kort- som långtidsminnet undersöktes vid olika tillfällen och forskarna fann ett samband mellan skiftarbete/nattjobb och kronisk försämring av kognitiva funktioner. För dem som jobbat skift eller natt i tio år var försämringen i snitt lika stor som den som följer av att ha åldrats ytterligare 6,5 år.

Forskarna, som publicerar sina rön i tidskriften Occupational & Environmental Medicine, kan inte dra slutsatsen att det är arbetet i sig som leder till försämringen och efterlyser fler studier i ämnet.