Mälarsalen erkänner att två kvinnor blivit sextrakasserade när de sökte jobb i bolaget. Kvinnorna får 125 000 kronor vardera i och med förlikningen. Vilket var det belopp som DO yrkat på i domstol.

Som Arbetet skrev igår, onsdag, blir det ingen rättegång i fallet med sextrakasserier i samband med rekrytering av två unga kvinnor till konferenscentret Mälarsalen i Stockholm. Parterna har i stället, på Mälarsalens initiativ, träffat en förlikning. Och nu är den underskriven och därmed offentlig.

Uppgörelsen innebär att bolaget erkänner det kvinnorna utsatts för, bland annat frågan om de kan tänka sig att ha sex med grundaren av bolaget, en man i 70-årsåldern. Och att trakasserierna har samband med att de just är kvinnor.

Kvinnorna får 125 000 kronor vardera, vilket var det belopp Diskrimineringsombudsmannens jurist Anna Rosenmüller Nordlander, hade yrkat på.

– I det här målet har vi bedömt att vi inte lägger oss under det yrkade beloppet. Det är också en lättnad för kvinnorna eftersom det är en stor ansträngning att sitta fem dagar i Arbetsdomstolen och prata om det här. Kvinnorna har varit fantastiska, och jag hoppas att fler vågar säga ifrån eftersom fallet fått mycket uppmärksamhet.

Att läget är oklart när det gäller vem som bär den tyngsta bördan för bevisning när det gäller trakasserier blir däremot inte utrett nu heller, eftersom domstolen inte kommer att avgöra frågan.

– Klart vi gärna vill ha svar på de här frågorna. I och med att de medger och betalar yrkat belopp har vi ingen tvist längre. Men visst, vi behöver praxis på området, säger Anna Rosenmüller Nordlander.

 

Läs mer: