keththapper2014Vid årsskiftet börjar Keth Thapper jobba på heltid med LO:s arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Då har hon i över 30 år arbetat med internationella frågor på såväl TCO som, under de senaste åren, på LO.

Varför vill du jobba med det här?

– Jag fick frågan en vecka före valet. Så kom valresultatet. LO och fackföreningsrörelsen ska stå i spetsen här, för arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Men vi måste också ha en mer klar och uttalad politik i integrationsfrågor.

Hur då?

– Vi behöver människor från alla delar av världen för att upprätthålla vår välfärdspolitik. Men dessa människor måste ges bra och genomtänkta möjligheter att etablera sig fort, allt från utbildning till bostad. Och här är det viktigt att LO är en progressiv kraft som visar att det går att hitta förslag som underlättar det.

Är det en facklig fråga?

– Ja, det handlar till syvende och sist om mänskliga rättigheter. LO:s värdegrund bygger ju på att alla är lika mycket värda och spelar roll. Det är LO:s kärna.

Kommer förtroendevalda som jobbar med utbildning i frågorna att märka någon skillnad?

– Ja, vi har utvärderat projektet Alla kan göra något (ett utbildningsprojekt för samtliga förtroendevalda inom LO-förbunden, red:s anm). Vi ska nu gå igenom det. Men de som utbildar måste få mer feedback, och studiematerialet ska vi också se över.