Den brittiska bankkoncernen Lloyds ska minska personalstyrkan med ytterligare 9 000 anställda före slutet av 2017, för att drastiskt minska sina kostnader.

Ungefär var tionde anställd ska bort.

Banken räddades av staten under finanskrisen och ägs fortfarande till 25 procent av skattebetalarna. Tiotusentals anställda har redan tvingats lämna koncernen de senaste åren.