Minst 100 000 långtidsarbetslösa och unga ska utsättas för samma sanktioner som arbetslösa med a-kassa. Den 1 mars nästa år införs nya regler som innebär att de kan straffas i fem steg och bli av med sin ersättning.

Det här var ett av alliansregeringens sista beslut. Nu funderar den nya regeringen på om beslutet ska rivas upp.

– Jag har inte haft tid att titta på frågan tillräckligt så jag är inte beredd att svara på det ännu, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Under tiden förbereder sig Arbetsförmedlingen för att införa de nya reglerna. En ny kontrollenhet med 40 anställda ska byggas upp i Östersund.

– Vi har inte hört något annat från regeringen så vi jobbar på för att vara beredda om reglerna införs den 1 mars, säger Ingela Sundlöf, som samordnar projektet på Arbetsförmedlingen.

I budgeten skriver regeringen att ”systemet med aktivitetsrapporter ska ses över som ett led i arbetet för att minska administration och effektivisera Arbetsförmedlingen”.

Den 1 september förra året infördes bestraffningarna i fem steg för arbetslösa med a-kassa. Samtidigt kom kravet att de skulle lämna in aktivitetsrapporter varje månad. För ett år sedan var det rapportpremiär.

De som inte rapporterar straffas i fem steg. Första steget är en varning. Femte steget innebär att de blir av med hela ersättningen. Under det första året med de nya reglerna blev 730 arbetslösa utförsäkrade från a-kassan.

I mars förra året hade kravet införts för samtliga arbetslösa – även människor som inte får statlig ersättning utan hänvisas till att ansöka om socialbidrag.

Långt ifrån alla rapporterar. De som har a-kassa är bäst. Drygt 80 procent svarar. De som hänvisas till socialbidrag är sämst. 25 procent lämnar in sina rapporter i tid.

– Svarsfrekvensen ligger väldigt stabilt, berättar Ingela Sundlöf.

223 000 arbetslösa lämnade in sina aktivitetsrapporter i oktober. 372 000 skulle rapportera. 40 procent rapporterade inte.

Alla riksdagspartier utom V röstade för de nya straffen i fem steg för arbetslösa med a-kassa. När den nya ordningen väl infördes blev det däremot protester från a-kassorna och oppositionen i riksdagen.

Från början sa alliansregeringen att riksdagen skulle besluta även om nästa steg, straff i fem steg även för unga och långtidsarbetslösa. Sedan tog regeringen beslutet på egen hand.

Därmed kan den nya regeringen att riva upp beslutet.

 

Sänkt ersättning så länge du är utan jobb

• Alliansregeringens beslut innebär att även unga och långtidsarbetslösa ska straffas i fem steg. I varje nytt steg blir straffet hårdare. Det här är arbetslösa som inte får ersättning från a-kassan. I stället får de aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. • Det första steget är en varning. I steg två ryker en dags ersättning, i steg tre fem dagar och i steg fyra tio dagar. • I steg fem ryker 45 dagars ersättning. I praktiken betyder det socialbyrån nästa, om nu den som drabbas tillhör de lyckliga som får mer än socialbidragsnormen. Efter 45 dagar återställs inte ersättningen utan sänks till grundnivån på 223 kronor per dag. Där blir den kvar tills den som är arbetslös får ett jobb.