Lönerna på arbetsmarknaden har ökat med 2,6 procent. De största ökningarna har varit inom handeln och i byggsektorn. Samtidigt ökar lönerna mindre för de statligt anställda.

Det framgår av Medlingsinstitutets konjunkturlönestatistik som med hjälp av uppgifter från SCB beskriver utvecklingen det senaste åren och de senaste uppgifterna finns för juli i år. I SCB:s material finns också genomsnittslönerna.

I industrin har arbetarna haft en löneökning på 1,7 procent medan industritjänstemännens löner ökat med 2,6 procent. Byggnadsarbetarna har fått lönelyft på 4,0 procent och hade i juni i år en genomsnittslön på 30 117 kronor i månaden. Tjänstemännen i samma sektor fått lönelyft på 2,5 procent och hade en genomsnittslön på 37 800 kronor.

Handels arbetare hade fått se sina löner stiga med 2,1 procent och deras lön var i juni i år 26 918 kronor medan tjänstemännen i samma bransch hade fått ökningar med 5,6 procent och en lön på 36 940 kronor.

Samtliga anställda i staten hade under året fram till och med juli i år fått ökningar på 2,0 procent. De anställda i landstingen hade fått löneökningar på 2,6 procent medan de anställda i landets kommuner haft lönelyft på 2,7 procent.

Genomsnittslönerna för landstingsanställda var i juni 32 132 kronor i månanden och motsvarande siffra för de anställda i kommuner var 27 051 kronor.

Källor: SCB, Medlingsinstitutet och egna beräkningar