Det krisande gruvbolaget Northland Resources stoppade sin verksamhet i början av månaden till följd av försämrade järnmalmspriser, varpå hela personalstyrkan varslades.

Nu meddelar bolaget att 240 medarbetare kommer att sägas upp i och med Northlands ”extremt ansträngda” likviditet. Därefter kommer personalstyrkan uppgå till blott 29 personer.

Syftet är enligt bolaget att de anställda som berörs ska ges möjlighet att återanställas om en långsiktig lösning säkras inom ”skälig tid”.