Antalet arbetslösa minskade med 31 000 till 371 000 i september, enligt Arbetsförmedlingen. Om två veckor kommer Sveriges officiella statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Om det senaste årets mönster består kommer de siffrorna att visa att arbetslösheten ligger still.

Till dess får regeringen och alla andra glädja sig åt Arbetsförmedlingens siffror. De visar att antalet långtidsarbetslösa minskade med 12 000 till 202 000 i september. Det är den största minskningen på länge. För första gången minskar arbetslösheten bland alla långtidsarbetslösa – oavsett om de har gått arbetslösa i sex månader, ett år eller två år.

Följaktligen minskar även fas 3, om än mera marginellt. 34 000 var inskrivna i fas 3 i september – 400 färre än för ett år sedan.

Samtidigt ökar antalet subventionerade jobb. Det är en förklaring till att färre är långtidsarbetslösa. 140 000 människor hade jobb med någon sorts statligt bidrag till lönen i september – 9 000 fler än för ett år sedan

Av 371 000 var 201 000 öppet arbetslösa och ytterligare 170 000 deltog i åtgärder.

Antalet nya lediga jobb ökade med 20 000 till 69 000 på ett år mellan september 2013 och september 2014. 4 600 anställda varslades om uppsägning, 300 färre än i september förra året.

84 000 unga under 25 år var arbetslösa i september – minus 12 000 på ett år.

Skillnaderna mellan olika delar av Sverige består. Dalälven utgör en gräns mellan det nya kunskapssamhället med låg arbetslöshet och industrisamhället med hög arbetslöshet.

Det tar en knappt en timme att åka mellan Uppsala och Gävle på den nya motorvägen. Det är en resa mellan skilda världar på arbetsmarknaden. I Gävle är arbetslösheten mer än dubbelt så hög – 11,7 procent mot 5,4 procent i Uppsala.

Arbetsförmedlingen räknar antalet arbetslösa som är inskrivna på förmedlingen. SCB frågar knappt 29 500 personer varje månad om de har jobb och hur mycket de jobbar. Siffrorna ska inte stämma överens. Alla arbetslösa är inte inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Däremot brukar SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror peka i samma riktning. Nu har de pekat åt olika håll sedan oktober förra året. Om två veckor får vi veta om det mönstret består.