Foto: Jessica Gow

Foto: Jessica Gow

 

Svenska facket fruktar att EU:s regelförenklingar ska leda till en sämre arbetsmiljö på småföretag.

Regnet öser ned i Värtahamnen i Stockholm. Lastbilar, personbilar far fram och tillbaka och ute i havet där färjorna passerar jobbar byggdykare med att inspektera de stora betongpelarna som körs ned i botten.

Det är en farlig arbetsmiljö. En arbetare bröt handleden då han föll, en annan punkterade lungan då han träffades av en dörr till en lyftkran. Några har dessutom ramlat i det kalla vattnet. Med tunga verktyg fästa vid kroppen sjunker den byggjobbare som saknar flytväst som en gråsten mot botten.

– Vi har varje vecka arbetsmiljögenomgångar, säger Klaus Niederdrenk på danska byggföretaget Aarsleff som jobbar med kajen.

blotantoniocammarotaI dag, tisdag, fick företaget besök av EU-kommissionens representant Antonio Cammarota som var i Sverige för att se hur det svenska systemet med regionala skyddsombud fungerar.

Han plaskar genom pölarna i hamnen och säger sedan att det inte är upp till honom att bestämma om det svenska systemet med skyddsombud ska införas på EU-nivå.

– Det är 28 länder som ska samsas. Det är inte alltid lätt. Och nu väntar vi på att den nya EU-kommissionen ska tillsättas, säger Antonio Cammarota.

För nu är det på gång. Förändringar av arbetsmiljöreglerna inom EU. Det håller på att bli skarpt läge.

Antonio Cammarota säger att i början av nästa år så kan det finnas ett förslag på ett gemensamt regelverk inom unionen.

Men låt oss först gå tillbaka till 2005. Det var nämligen det år som EU först presenterade sitt regelförenklingsprogram. Det ledde senare till att den så kallade Stoibergruppen bildades. Deras uppdrag är att städa i unionens regelverk. Minskad byråkrati ska spara miljarder och göra det enklare att driva företag, är tanken. Ur det har sedan det så kallade refit-programmet sprungit som lär få en stor effekt på arbetsmiljöområdet.

En tanke är att reglerna ska bli likartade i de olika länderna. Från fackligt håll i Sverige finns dock en oro. Länder med tuffare regler kan tvingas ta bort sina krav och anpassa sig efter en miniminivå som gäller för hela unionen.

Ett förslag som EU-kommissionen drivit är att företag med färre än 250 anställda ska slippa vissa arbetsmiljöregler. Det finns också tankar om att förändra regler om samråd och inflytande för anställda samt att skrota ett färdigt förslag till direktiv om belastningsskador och regleringar som ska förbättra arbetsmiljön för frisörer.

Det här har inte fallit i god facklig jord i Sverige.

– Det skulle innebära sämre arbetsmiljö på mindre företag. Lagstiftningen skulle kraftigt urholkas, säger Jörgen Eriksson som jobbar med arbetsmiljöfrågor på Byggnads och var med under EU-kommissionens arbetsplatsbesök.

Han tror att EU har mycket att lära av det svenska systemet. I Sverige kan de regionala skyddsombuden kontrollera arbetsmiljön på de företag som saknar egna skyddsombud.

– Så är det inte i många andra länder, säger Jörgen Eriksson.

Det är också bra, enligt honom, att visa att arbetsmiljöarbetet ofta sker i samarbete mellan fack och företag. Båda kan ha nytta av det.

– Sen tyckte jag också att det var bra att det regnade. Då får de se hur verkligheten är, säger Jörgen Eriksson.

Refit

Refit står för Regulatory Fitness and Performance programme. Genom att förenkla olika regelverk hoppas unionen på att effektivisera ekonomin och spara pengar. Det kan handlar om att förenkla skatter och moms, enklare regler för bokföring och patentlagstiftning samt regler för hur företag ska hantera avfall. Arbetsmiljön är en av huvudfrågorna inom refit-programmet. Källa: EU-kommissionen