Martin Klepke webbledartopp

Socialdemokraterna och Miljö­partiet kommer inte att återinföra arbetsmarknadsprövningen för arbetare som kommer hit från länder utanför EU.

Arbetsmarknadsprövning, som fanns med i LO:s och Socialdemokraternas gemensamma tiopunktslista för arbetsmarknaden, innebär att det görs en bedömning av arbetsmarknaden inom de branscher som tar emot arbetskraft.

Det går dock att finna en bra lösning även om just denna punkt skrinläggs.

Den stora boven i dramat är de jobb­er­bjud­anden som företagen skickar till jobbhungrande arbetare i andra länder. Där erbjuds bra löner och utmärkta förmåner.

Facken får godkänna dessa erbjudanden och inga arbetare från andra länder har anledning att tvivla på att erbjudandet är äkta.

När arbetarna kommer hit kan dock företagen, helt lagligt, riva erbjudandet i småbitar och presentera de egentliga anställningsvillkoren, med betydligt lägre löner, andra arbetstider och ibland helt andra arbetsuppgifter.

De arbetare som kommer hit, som i många fall har sålt allt de äger för att ha råd med flygbiljetten till Sverige, ser sitt liv och sin ekonomi falla i spillror.

Ofrivilligt blir de också en del i arbetsgivarnas lönekonkurrens, vilket också försvagar svenska företags möjlighet att utvecklas.

Företag kan på sikt bara hänga med i den internationella konkurrensen genom att skapa bättre varor och tjänster, inte genom att försämra villkoren för de anställda.

Att dagens missbruk av reglerna nu kommer att stoppas känns självklart med en socialdemokratiskt ledd regering.
Det kan göras genom att erbjudandena om anställning blir juridiskt bindande och att svenska kollektivavtal ska gälla alla i Sverige, vare sig arbetarna kommer från Kamerun eller Skövde.

Att Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Maria Ferm nu har utsetts till Miljöpartiets gruppledare i riksdagen förenklar en sådan lösning.

Maria Ferm har förekommit i diskussionerna om ny migrationsminister men har hårdnackat försvarat Miljöpartiets rådande uppgörelse med alliansen om arbetskraftsinvandring, den uppgörelse som faktiskt har öppnat vägen för de missförhållanden som förekommer i dag. Att finna en ny väg med Ferm som ansvarig minister torde ha varit svårt.

Nu blir det lättare att förklara en ny väg, och vi har redan hört Miljöpartiet slingra sig ur kopplingen till allians­överenskommelsen med att säga att överenskommelsen ligger fast – men förändras.

Det närmast självklara stoppet av missgreppen runt utomeuropeiska arbetare bör också följas av att den så kallade lex Laval rivs upp och förändras.

Lex Laval är den lag som alliansen införde om villkor för strejkrätt när det gäller arbetare från andra EU-länder.

Följden av lagen har blivit att svenska fack aldrig kan ställa högre krav för utländsk arbetskraft än minimilöner.

Grundsynen måste även här vara att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, oavsett var arbetskraften kommer ifrån.

Ett specialfall är åkeribranschen.

Här inser förhoppningsvis också Miljöpartiet att dagens fullständiga uppluckring av konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkerier hotar både företag och anständiga löner för de anställda, var dessa än kommer ifrån.

Här behövs speciallösningar, inte minst för att marknaden redan är kraftigt internationaliserad. Men andra länder som Nederländerna har gått före och visat att lösningar finns för att värna både anställningsvillkor och konkurrens.

Någon arbetsmarknadsprövning blir det alltså inte, men om Socialdemokraterna och Miljöpartiet kan enas om en samsyn runt svenska kollektivavtal kan fortsatta förhandlingar ändå mynna ut i en betydligt bättre fungerande arbetsmarknad än i dag.