Bland de ungdomar som hoppar av gymnasieskolan hade 28 procent ett jobb eller studerade fem år senare, enligt en rapport från Skolverket. Bland ungdomarna med gymnasieexamen var andelen 75 procent.

”Vår rapport visar tydligt hur viktigt det är att ungdomar lyckas i gymnasieskolan för att få jobb eller kunna studera vidare. Skolan kan göra mycket för att motivera elever att fullfölja sina studier”, kommenterar Skolverkets överdirektör Helén Ängmo.

Skolverkets rapport visar att över en fjärdedel av dem som hoppade av gymnasiet i årskurs 1 eller 2 varken arbetade eller pluggade fem år senare. Ytterligare 32 procent hade tillfälliga arbeten medan 15 procent pluggade på komvux eller folkhögskola. Endast tre procent läste på högskola.