Det var fel att fria Hedlunda industri och företagets arbetsmiljöansvariga från ansvar för dödsolyckan år 2011, anser åklagaren. Domen från tingsrätten har nu överklagats.

Olyckan inträffade i november 2011, då en 41-årig man klämdes till döds på i snickeriet på Hedlunda industri i Lycksele, numer Ikea Industry Lycksele. Utredningen efter olyckan visade brister i skyddsanordningarna runt delar av linjen där olyckan inträffade och några säkerhetsgrindar hade också manipulerats så att de inte fungerade som de skulle.

Åklagaren ansåg att företaget, dess dåvarande vd och en skyddsansvarig chef hade ansvar för det inträffade och åtalade dem för vållande till annans död. Han krävde också att företaget skulle betala en företagsbot på två miljoner kronor. Samtliga friades dock i tingsrätten, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Enligt domstolen fungerade det systematiska arbetsmiljöarbetet i fabriken i stort sett bra, och bristerna som orsakade olyckan låg utanför de två åtalade chefernas ansvarsområde.

Åklagaren håller dock fast vid sin bedömning och har därför överklagat domen. Enligt SVT Västerbottennytt tycker åklagaren att tingsrätten bedömt både rättsläge och bevisning felaktigt. Han yrkar på att de båda cheferna döms till villkorlig dom och står fast vid att företaget ska betala två miljoner kronor i företagsbot.

 

Läs också: