Regeringen gör ingenting på grund av Riksrevisionens kritik om 75-dagarsregeln för deltidsarbetslösa.

Det var ett av den avgående regeringens sista beslut. Det klubbades tre dagar före valet. Regeringen hänvisar ännu en gång till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Den ska vara klar senast den 31 januari nästa år.

Där har allt om sjukförsäkringen och a-kassan lagts på hög sedan 2010.

I april 2008 skärptes reglerna för deltidsarbetslösa. Tidsgränsen för a-kassa på deltid sänktes från 300 till 75 dagar. Därefter tvingas deltidsarbetslösa att välja mellan att fortsätta jobba deltid utan a-kassa eller att bli arbetslösa på heltid.

Syftet är att få fler att gå över från deltid till heltid och att spara pengar. Regeringen räknade med att spara åtta miljarder under de första tre åren.

Det blev sex miljarder, något som regeringen inte upplyste riksdagen om. Riksrevisionen kritiserar regeringen för det. Dessutom är Riksrevisionen kritisk till att regeringen inte har utvärderat reformen.

Nu är en utvärdering på väg. Just det, den presenteras den 31 januari nästa år. Orsaken är att den samlade oppositionen körde över regeringen på våren 2011 och drev igenom att reformen ska utvärderas.

Riksrevisionen kom fram till att fler har gått från deltid till heltid efter 2008. Samtidigt har de som jobbar kort deltid, mindre än halvtid, i hög grad valt att bli arbetslösa på heltid. De har också drabbats hårdast av 75-dagarsregeln eftersom de förbrukar fler dagar med ersättning än arbetslösa med långa deltider. Riksrevisionen är kritisk till att de inte får hjälp som rustar dem för heltidsjobb och hänvisar till att små insatser brukar räcka.