Reallönerna ökar mer än väntat. Trots det avstår de viktigaste industriarbetsgivarorganisationerna från att säga upp det tredje avtalsåret.

– Vi är rädda om stabiliteten. Världen är osäker och vi vill inte riskera någon turbulens. Om vi säger upp avtalet ökar risken för konflikt. Därför säger vi inte upp avtalet, säger Robert Schön, vice vd hos Industriarbetsgivarna.

Samtidigt konstaterar han att avtalet blivit dyrt, särskilt med tanke på att Riksbankens prognos om inflationen inte alls infriats – den har blivit betydligt lägre än Riksbanken trodde. Effekten av detta är att löntagarnas reallön – köpkraft – ökar mer.

Förra året var inflationen 0 och prognosen för i år är att det inte blir någon inflation i år heller. Det innebär att löneökningarna blir ren reallöneökning. Förra året var den 2,5 procent och i år väntas reallöneökningen hamna på 3,0 procent.

– Dessutom gillar vi långa avtal och det skulle vara lite av ett skott i foten om vi sa upp avtalet, säger Industriarbetsgivarnas Robert Schön.

Industriarbetsgivarna beslutade tidigare i dag att inte säga upp avtalet. Teknikföretagen tycker likadant. Och Robert Schön berättar att de två arbetsgivarorganisationerna går ut med ett gemensamt pressmeddelande senare i dag där de berättar att de inte säger upp avtalen.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson meddelar att han inte har några kommentarer,  för ännu vet han inte hur facken tänker agera. Än har dock inget LO-förbund tagit ställning för en uppsägning av avtalet och om det skulle bli aktuellt kommer det att diskuteras i LO:s avtalsråd.

Livs har beslutat att inte säga upp det tredje avtalsåret. Facket anser att den ekonomiska utvecklingen varit som man antog när avtalet undertecknades och att utvecklingen under resten av avtalsperioden inte ser ut att ändra på grunderna för avtalet.

Arbetsgivarnas Robert Schön efterlyser nu en diskussion om nya avtalskonstruktioner som ska hålla över tid i en instabil värld.

 

Reallöneökningar

Så mycket har reallönerna, i genomsnitt, ökat de senaste åren, i procent:

 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14*
Löneökning  4,3  3,4  2,6  2,6  3,0  2,5  3,0*
Inflation  3,4  -0,3  1,3  2,6  0,9  0,0  0,0*
Reallöneökning  0,9  3,7  1,3  0,0  2,1  2,5  3,0*

*Prognos

Källa: KI, Medlingsinstitutet, SCB (TT)

 

Tidsplan för uppsägningar

I 236 avtal finns möjligheten att säga upp det tredje och sista avtalsåret och huvuddelen av dem, 122 kollektivavtal, kan säga upp före 30 september. Det är strax under 2 miljoner löntagare som har avtal som kan sägas upp.
Huvuddelen av avtalen som kan säga upp skulle i så fall upphöra att gälla under våren 2015. 110 av dem skulle sluta att gälla 31 mars nästa år och på dessa avtal är det 1,3 miljoner som arbetar.
De 8 sista uppsägningsbara avtalen slutar gälla 30 september nästa år – om de sägs upp.

Källa: Medlingsinstitutet